Zmiany w systemie i formie szkolenia kierowców zawodowych- Live 1 września 2021 o 20:30

Ważnym tematem dyskusji będą zasady przyznawania zezwolenia na prowadzenie nauczania
na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu w ramach kursu
kwalifikacyjnego oraz szkolenia okresowego.

– Czy naprawdę w dobie powszechności pracy i nauczania na odległość warunkiem
niezbędnym i jakąkolwiek weryfikacją możliwości dydaktycznych ośrodka jest wymóg
prowadzenia ośrodka co najmniej od trzech lat w zakresie bloku programowego, na który
wnosi o zgodę u wojewody?
– I czy weryfikacja jakości szkolenia musi odbywać na podstawie decyzji w urzędzie
wojewódzkim? Czy urzędy wojewódzkie dysponują odpowiednio przygotowaną
merytorycznie kadrą pracowników do podejmowania takich decyzji?
– Dlaczego decyzje nie są podejmowana w oparciu o rzeczywistą analizę efektywności i
wydajności procesu szkolenia w ośrodkach?

Ustawodawca expressis verbis stwierdza w uzasadnieniu, że zamierza przeciwdziałać
specjalizacji ośrodków szkolenia jedynie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem
technik komputerowych i Internetu. Ponownie pojawia się pytanie o skuteczne zrozumienie
przez ustawodawcę kierunku, w którym zmierza kształcenie w świecie AD 2021. Jakie
demony czają się w polskim Internecie na jakość kształcenia kierowców zawodowych, że
ustawodawca chce ograniczać możliwości młodym i ambitnym ośrodkom stojąc na straży
tradycyjnej infrastruktury, sal wykładowych, etc.?

Kontrowersji i nakładania kolejnych ograniczeń utrudniających pracę ośrodków szkolenia
kierowców jest zdecydowanie więcej. Dotyczą posiadanych na wyłączność pojazdów, formy
zatrudnienia instruktorów, itd. Wszystkie będą miały doniosły wpływ na funkcjonowanie
szkół jazdy.

Serdecznie zapraszamy w środę 01 września, o godzinie 20.30. Transmisja na portalu szkola-jazdy.pl oraz na Facebooku i YouTube.