Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia.

Dnia 24 grudnia 2019 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw dnia 31 grudnia 2019 r. Część przepisów weszła w życie już 1 stycznia 2020 roku a część wejdzie w życie 15 stycznia 2020 roku (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2560/1).

W zakresie szkolenia i egzaminowania rozporządzenie wprowadza kilka bardzo istotnych zmian takich jak:

  • możliwość szkolenia i egzaminowania na kategorię C, C+E, D i D+E z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w automatyczną przekładnię umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę (od 1 stycznia 2020 r.),
  • szkolenie i egzaminowanie na kategorię C+E ma być obligatoryjnie prowadzone z wykorzystaniem ciągnika siodłowego oraz naczepy (od 1 stycznia 2020 r. z okresem dostosowawczym do 31 grudnia 2024 r.),
  • szkolenie i egzaminowanie na kategorię AM może być prowadzone z wykorzystaniem czterokołowca lekkiego,
  • szkolenie (wyłącznie) na kategorię A2 może być prowadzone z wykorzystaniem motocykla wyposażonego w silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 11 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej zawierającej się pomiędzy 126 cm3 a 595 cm3 i posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg, albo silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 11 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadający stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg.

Zgodnie z przepisem przejściowym na dotychczasowych zasadach w szkoleniu na kat. C+E będą mogły być wykorzystywane pojazdy składające się z zestawu samochodu ciężarowego i przyczepy, które zostaną przystosowane do szkolenia nie później niż do 31 marca 2020 roku. Przepis wymaga uzyskania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym do tej daty. Szkolenie i egzaminowanie na takich pojazdach będzie można prowadzić nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku z wyjątkiem ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych RP, które maja być dostosowane do 31 grudnia 2034 roku.