Zmiana systemu egzaminowania

  • Jednym z najistotniejszych zapisów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest zmiana systemu egzaminowania kierowców zawodowych.
  • Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Michał Łydka, radca prawny.

Zamiast egzaminów przeprowadzanych w ośrodkach szkolenia przez komisje powoływane na podstawie decyzji wojewody, proces egzaminowania po kursie kwalifikacyjnym przeprowadzały będą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

„Egzamin przeprowadzany będzie w systemie teleinformatycznym. Ale ciekawostką jest fakt, że dopóki ten system nie powstanie, będzie możliwość przeprowadzania egzaminów w tradycyjnej formie papierowej”.

W związku z przeniesieniem egzaminów do WORDów, stracą one prawo do prowadzenia szkoleń na kwalifikację wstępną i kwalifikację wstępną przyspieszoną.

„WORDY w dalszym ciągu zachowują uprawnienia do prowadzenia szkoleń okresowych, ale kwalifikacje wstępne zostały WORDom odebrane”.