„Zielone pasy” na przejściach granicznych

korek drogowy

Od 1 maja w drogowych przejściach w Kuźnicy i Bobrownikach „zielone pasy” ułatwią przekraczanie granicy.

Izba Celna w Białymstoku i Podlaski Oddział Straży Granicznej informują, że od 1 maja br. w przejściach drogowych w Kuźnicy i Bobrownikach zaczęły funkcjonować tzw. „zielone pasy”. Są one przeznaczone dla osób wjeżdżających do Polski, które nie mają nic do zgłoszenia ani oclenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni będą mogli szybciej przekroczyć granicę. Pasy zostaną wydzielone z już istniejących pasów odpraw. Będą oznaczone widocznymi tablicami. Naruszenie reguł „zielonego pasa” przez podróżnych będzie skutkować surowymi konsekwencjami w postaci kar finansowych.

Źródło: Straż Graniczna