Zdawalność egzaminów na prawo jazdy

  • Dla programu Porozmawiajmy o Branży prezentację dotyczącą dostępności danych i poziomu zdawalności egzaminów na prawo jazdy przygotował Maciej Matuszak (E-Kierowca).

„Niestety podczas poszukiwania danych nie znalazłem miejsca, w którym byłyby one zebrane w sposób jednolity i rzetelny. Możemy posługiwać się cząstkowymi danymi ze stron wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego lub starostw. Dotyczą one jednego obszaru”.

Dane pokazywane też są w różny sposób, czasami jest to ogólna zdawalność na obszarze WORDU, czasami jest to prezentacja w odniesieniu do poszczególnych praw jazdy. Dla branży ważny byłby dostęp do danych przedstawionych w rozbiciu na poszczególne kategorie prawa jazdy, egzaminy zdawane za pierwszym razem. Umożliwiłoby to wyciągnięcie rzeczywistych i przydatnych wniosków. Bez tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy np. uwolnienie teorii i danie kursantom możliwości nauki w domu miało wpływ na wyniki egzaminu.

„Brak jest jednolitego systemu, w którym moglibyśmy sprawdzić wyniki egzaminu na prawo jazdy. Często mylimy pojęcia liczby osób egzaminowanych i liczby egzaminów. Widać to w publikacjach, w których dziennikarze zamieniają te pojęcia i używają ich naprzemiennie. Nie rozróżniamy często zdawalności za pierwszym razem i zdawalności mierzonej wszystkimi podejściami do egzaminu”.

Możemy w związku z tym stwierdzić, że żadna instytucja nie bada systemowo jakości szkolenia i egzaminowania w Polsce. Ale już nawet na podstawie danych udostępnianych przez poszczególne wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego można zadać pytania:

  • Dlaczego najniższa zdawalność egzaminów teoretycznych występuje w najmłodszej grupie kandydatów? Przecież osoby z tej grupy wiekowej mają więcej czasu i łatwiej im się uczy niż starszym. I w związku z tym…
  • Czy potrafimy uczyć młodych ludzi?
  • Dlaczego najniższy poziom zdawalności odnotowujemy w przypadku egzaminów na kategorię B?
  • Jak to możliwe, że połowa niezdanych egzaminów praktycznych na kategorię B i zdecydowana większość na kategorię C kończy się na placu manewrowym? Jak zauważa Maciej Matuszak: każdy plac manewrowy jest taki sam, nic tam nie może nas zaskoczyć, nie możemy spotkać sytuacji, której się nie spodziewaliśmy.
  • Dlaczego poziom zdawalności egzaminu z teorii na kategorię B oscyluje na poziomie 55-60%? Dlaczego nie jesteśmy w stanie osiągnąć zdawalności na poziomie 80-90%?
  • Dlaczego zdawalność egzaminów praktycznych to tylko 39-40%?