Zagrożenie życiu i zdrowiu najczęściej w Skierniewicach

Zakończenie egzaminu przed wykonaniem wszystkich zadań w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego to kategoria błędu popełnianego przez kandydatów na prawo jazdy kategorii B, który stanowił aż 18% wszystkich błędów odnotowanych podczas egzaminu praktycznego w WORDzie w Skierniewicach.

Średnia w kraju wynosi 3,85%. Najmniejszy udział procentowy odnotowano w WORDach w Płocku (0,83%) i w Olsztynie (0,34%). Zdaniem Piotra Tomaszewskiego, dyrektora WORDu Słupsk, warto zastanowić się nad tym, który paragraf stosują egzaminatorzy.

Egzaminatorzy mogą wskazać jako przyczynę przerwania np. nieustąpienie pierwszeństwa. Ale może to nieustąpienie pierwszeństwa zostało także zakwalifikowane jako takie, które bezpośrednio zagrażało zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu drogowego, np. poprzez gwałtowną interwencję. Gdy rozmawiam z egzaminatorami, faktycznie przy wpisywaniu wyniku, zastanawiają się, mając do dyspozycji sporo okoliczności, co tak naprawdę do tego systemu wpisać”.