Zachęcam do udziału w egzaminie

  • … ponieważ tylko instruktor, który wykona swoją robotę zgodnie z przepisami będzie chciał uczestniczyć w egzaminie”, twierdzi Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK.
  • W czasie pandemii WORDy już w marcu udostępniły statystykę zdawalności za rok 2020.
  • W programie Porozmawiajmy o Branży dyskutowaliśmy o wpływie obecności instruktora podczas egzaminu na prawo jazdy na wyniki osiągane przez kursantów.

Roman Stecel namawia instruktorów do uczestnictwa w egzamnie. Na przestrzeni dziesięciu lat wyraźnie widać, że obecność instruktora podczas egzaminu pozytywnie wpływa na wynik egzaminu praktycznego.

„Zdecyduje się na to tylko egzaminator, który porządnie wykona swoją robotę, zgodnie z przepisami. Z całą pewnością przeprowadzi egzamin wewnętrzny. Nawet kilka razy, po to aby przeprowadzić autentyczny sprawdzian konkretnej osoby. Bo oczywiste jest, że jeśli pójdzie „na żywioł”, będzie usiał się wstydzić”.

A przecież nikt nie chce się wstydzić przed egzaminatorem… Zdaniem Romana Stencla uczestnictwo w egzaminie państwowym jest pouczające dla obu stron. Bo… po obu stronach mamy profesjonalistów. Sytuacja stanowi również okazję dla ewaluacji pracy instruktora. To po prostu skuteczna szansa na weryfikację przyjętych metod nauczania.

  • Czy podczas zajęć wydaję polecenia we właściwy sposób…
  • Czy instrukcje wydawane są z odpowiednim wyprzedzeniem…