Zabezpieczenie dróg przed dzikimi zwierzętami potrzebne natychmiast

Poseł Marcin Kierwiński wystąpił z interpelacją w sprawie budowy lub instalacji zabezpieczeń, które uniemożliwiają dzikiej zwierzynie wtargnięcie na drogę. Interpelacja została skierowana do ministra klimatu i środowiska, który uchylił się od odpowiedzialności. 

Edward Siarka, sekretarz stanu resortu stwierdził w odpowiedzi, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadzi statystyk kolizji lub wypadków z udziałem zwierząt. Wskazał jednocześnie, że takie informacje zbiera policja, nie dokonując jednak rozróżnienia na poszczególne gatunki  zwierząt. Tymczasem w 2022 roku na polskich drogach doszło do 257 zdarzeń z udziałem zwierząt, śmierć poniosło 17 osób, a rannych zostało 289. Poseł Kierwiński twierdzi, że samo ustawianie przy drogach znaków ostrzegających kierowców o możliwości wtargnięcia zwierząt na jezdnię jest niewystarczające. Natomiast Ministerstwo Klimatu i Środowiska stoi na stanowisku, że za budowę lub instalację dodatkowych zabezpieczeń w pasie drogowym odpowiedzialność ponoszą: dla dróg krajowych Generalna Inspekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dla wojewódzkich – zarząd województwa, dla powiatowych – zarząd powiatu, a dla gminnych – wójt.