Z Krakowa na Forum ONZ w Genewie

Małopolska Wojewódzka Rada BRD otrzymała zaproszenie do wygłoszenia referatu na temat prowadzonej działalności w regionie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zaproszenie zostało wystosowanie przez Luicianę Ioro, przewodniczącą Światowego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Rady, wygłosiła prezentację na temat działań realizowanych w Krakowie i szerzej, w Małopolsce. To, m.in programy mikromobilności i zrównoważonej mobilności oraz opracowanie i wdrożenie tzw. Bezpiecznego systemu. Podstawowym obszarem działalności Światowego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest praca na rzecz zgodności przepisów ruchu drogowego państw członkowskich  oraz promocja lokalnych projektów i osiągnięć. Małopolska Rada została zaproszona w uznaniu pracy na rzecz promocji najlepszych praktyk i rozwoju bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.