W ubiegłym roku do kasy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło aż 40 mln zł kar od osób, które nie posiadały OC. Rośnie też wysokość sankcji. Teraz za jazdę bez podstawowego ubezpieczenia właściciel samochodu osobowego zapłaci aż 3,5 tys. zł.

- Wzrost liczby postępowań i przychodów z kar wynika przede wszystkim z usprawnienia procesu kontroli nieubezpieczonych oraz procesu egzekwowania sankcji za brak polis OC - wyjaśnia Hubert Stoklas, wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Co istotne, do wykrywania nieubezpieczonych coraz skuteczniej wykorzystujemy prowadzoną przez fundusz bazę danych komunikacyjnych polis OC. Z kolei optymalizacja samego procesu windykacji kar spowodowała istotne skrócenie niektórych etapów tego postępowania z kilkunastu do kilku miesięcy.


Duży wzrost


W ciągu ostatnich kilku lat UFG wypracował własne narzędzia kontroli, dzięki którym sprawniej wykrywa przypadki braku polisy OC. Kontrole - m.in. wykrywanie przerw w ubezpieczeniu ? odbywają się w oparciu o ogólnopolską bazę polis komunikacyjnych OC, czyli Ośrodek Informacji UFG (baza, z której powszechnie korzystają ubezpieczyciele, zawiera informacje o sprzedanych polisach komunikacyjnych i wypłaconych z nich odszkodowaniach). W ciągu pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku - tylko dzięki analizie informacji w bazie funduszu - wykryto brak OC u ponad 10,3 tys. kierowców, czyli ponaddwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie 2013 roku. W tym czasie - tylko dzięki ustaleniom własnym UFG ? wszczęto łącznie 18,6 tys. postępowań windykacyjnych (o 2 tys. więcej, niż na podstawie zawiadomień od policji). Do końca września, do zapłacenia kary za brak polisy OC, wezwano ponad 40 tys. właścicieli pojazdów (20 proc. więcej niż rok wcześniej).


Nieodpowiedzialność młodych mężczyzn


Kary za brak OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (według rozporządzenia Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 zł). Podstawowa sankcja dla właściciela auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei dla kierowcy ciężarówek ? trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku polisy tylko przez kilka dni właściciel pojazdu zapłaci część kary. Gdy przerwa nie przekracza trzech dni ? 20 proc., a do 14 dni - 50 proc. sankcji podstawowej. Teraz kary te będą o około 4 proc. wyższe niż w ubiegłym roku.


Na jazdę bez OC najczęściej decydują się młodzi mężczyźni w wieku do 25 lat. W tej grupie ryzyko, że posiadacz pojazdu nie ma obowiązkowej polisy, jest aż trzykrotnie większe niż w przypadku przeciętnego posiadacza pojazdu w Polsce. Kobiety natomiast rzadziej jeżdżą bez OC: o ile w grupie wszystkich właścicieli pojazdów ich udział wynosi 25 proc., to już w grupie nieubezpieczonych spada do 16 proc. Z tegorocznego raportu UFG wynika też, że największe ryzyko kolizji z nieubezpieczonym pojazdem jest w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Ryzyko to jest tam około półtora raza większe niż przeciętnie w innych regionach Polski. Z dotychczasowych szacunków funduszu wynika, że po polskich drogach może poruszać się około 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów, czyli nieznacznie ponad 1 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce.


Jakub Ziębka


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest powołaną ustawą instytucją, która stoi na straży szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC właścicieli pojazdów, tak żeby każda ofiara wypadku drogowego - nawet z nieubezpieczonym sprawcą ? miała równe szanse na otrzymanie odszkodowania. To właśnie fundusz wypłaca świadczenia osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców (rocznie ponad 70 mln zł), a następnie występuje o ich zwrot (do posiadacza pojazdu lub do sprawcy i właściciela jednocześnie, jeżeli były to różne osoby). Innym zadaniem tej instytucji jest identyfikowanie i karanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0