Wyższe wymagania dla OSK- MI szykuje zmiany

  • Zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury katalog zmian dotyczy ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów oraz kandydatów na kierowców.
  • Celem zmian jest podwyższenie poziomu przygotowania kierowców i kandydatów na kierowców do egzaminów na prawo jazdy oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że celem zapowiadanych zmian jest zapewnienie szkolenia na „jak najwyszym poziomie”. Proponowane zmiany obejmują:

  • Kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą: będzie do niego mogła przystąpić osoba, która ukończyła 17 lat pod warunkiem, że ukończyła część teoretyczną i praktyczną szkolenia oraz kurs pierwszej pomocy.

Rafał Weber: „jesteśmy zdania, że dodatkowe szkolenie praktyczne realizowane w faktycznych warunkach drogowych, z osobą towarzyszącą czyli opiekunem prawnym powoli na lepsze obycie się kandydata na kierowcę z ruchem drogowym, lepsze wypracowanie technicznych możliwości kierowania pojazdem, a więc lepsze przygotowanie do późniejszego pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W naszej ocenie takie jazdy mogą być alternatywą dla dosyć kosztownych jazd dodatkowych, które są wykupywane w ośrodkach szkolenia kierowców”.

  • Doszkalanie w OSK osób już posiadających prawo jazdy.

Rafał Weber: Zmiana taka jest oczekiwana przez środowisko szkoleniowe ponieważ dzisiaj – zgodnie z przepisami – nie ma możliwości odbycia szkolenia uzupełniającego dla osoby, która posiada np. prawo jazdy, ale nie jeździła przez dłuższy okres czasu. I chce oswoić się z pojazdem pod okiem fachowca. Rozwiązanie to ograniczyłoby – w sposób istotny – tzw. szarą strefę przeprowadzania tego typu szkoleń„.

  • Likwidacja Super OSK, zgodnie z założeniem wprowadzenia wysokich wymagań dla wszystkich OSK.
  • Przywrócenie wymogu legitymowania się przez instruktora nauki jazdy wykształceniem przynajmniej średnim, wydłużenie okresu posiadania jazdy przez instruktora ( A: 3 lata/ B: 5 lat). Natomiast w przypadku kategorii C/D/ D +E wymagany okres został skrócony do 2 lat.
  • Instytut Transportu Samochodowego przejmuje organizację i przeprowadzanie egzaminów dla instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz egzaminatorów. Natomiast WORDom zostanie powierzona organizacja szkoleń dla kandydatów na instruktorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów.
  • Wprowadzenie obowiązkowych warsztatów dla instruktorów techniki jazdy – co 2 lata w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy.