Wyższe diety za podróże służbowe

Ministerstwo Pracy opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej. Diety krajowe będą wyższe o 7 zł i wyniosą 30 zł, a diety zagraniczne będą podwyższone o kilka EURO za dobę.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że planowana zmiana rozporządzenia jest uzasadniona koniecznością podwyższenia stawek diet, gdyż ich wysokość od kilku lat nie była zmieniana. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny oraz uściślający. Z projektu wynika, że dieta dobowa obowiązująca w Niemczech wzrośnie z 42 do 49 EURO, we Francji z 45 do 50 EURO, w Czechach z 33 do 41 EURO, a na Słowacji z 33 do 43 EURO.

Dla firm transportowych i kierowców zmiany oznaczają nie tylko podwyższenie wynagrodzeń kierowców, ale również znaczące podwyższenie kwot, które można wypłacać kierowcom bez konieczności płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz bez składek na ubezpieczenia społeczne. Wypłacanie bowiem diet nie wyższych niż obowiązujące limity pozwala nie opodatkowywać wypłacanych diet ani też nie odprowadzać od nich składek na ubezpieczenia społeczne.

Po podpisaniu projektowane aktu prawnego, zamiast dwóch osobnych rozporządzeń regulujących osobno diety krajowe i zagraniczne, obowiązywać będzie tylko jedno wspólne rozporządzenie. Zmianę tę należy uznać za korzystną, gdyż przepisy staną się czytelniejsze i łatwiejsze do znalezienia. Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy dokładnie nowe zasady wejdą w życie. Proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: etransport.pl

2 komentarze do “Wyższe diety za podróże służbowe”

  1. Pingback: check that

  2. Pingback: hihuay

Dodaj komentarz