Wyższa opłata paliwowa – czy na stacjach będzie drożej?

Decyzją ministra infrastruktury opłata paliwowa będzie wyższa w roku 2024 o ponad 13%.  Podwyżka dotyczy wszystkich rodzajów paliw: benzyny, oleju napędowego i gazu.

Stawka podatku paliwowego określana jest wskaźnikiem zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w trzech kwartałach poprzedniego roku. W 2023 roku w analizowanym okresie wzrost wyniósł właśnie 13%. Czy kierowcy mają się czego obawiać? Niekoniecznie. A przynajmniej nie warto panikować. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego uspokaja, że ta opłata stanowi 6% ceny oleju napędowego, 3% ceny benzyny i 4% ceny autogazu. Warto pamiętać, że z opłaty paliwowej finansowane są działania Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju Przejazdów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wpływy zasilają także budżet budowy i remontu dróg, a także infrastruktury kolejowej.