Wystąpienia pokontrolne. No i co?

  • Wystąpienia pokontrolne dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej dużych wojewódzkich miast zawierają wiele zastrzeżeń dotyczących infrastruktury i nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji OSK.
  • Co z tego wynika?

Te zastrzeżenia to, m.in niezgłoszenie w terminie zmiany adresu placu manewrowego, niezgłoszenie w terminie numeru rejestracyjnego pojazdu, wpisanie do książki ewidencji osób szkolonych minimum programowego w zakresie części praktycznej zajęć zamiast rzeczywistej ilości godzin, Nieprawidłowa aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę, brak realizacji minimum 30 godzin w zakresie części praktycznej szkolenia z uwagi na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego podczas zajęć praktycznych.

Piotr Leńczowski podejrzewa, że były to wyniki kontroli w dużych ośrodkach szkolenia, ujawnione po sprawdzeniu kilkuset kart szkolenia.

„Duże ośrodki mają dużo do stracenia. Jeśli otrzymują zalecenia pokontrolne, starają się do nich stosować i sporstać poleceniom, które wydają urzędnicy”.