Wysokość opłat ponoszonych przez egzaminatorów

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. 

Rozporządzenie ma uregulować kwestię wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z nabyciem uprawnień przez egzaminatorów. Nie zostaną zmienione dotychczasowe regulacje dotyczące wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną – za część teoretyczną opłata wynosi 100 zł, a za część praktyczną od 200 do 300 zł- w zależności od zakresu egzaminu.  Stawki wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu także pozostają niezmienione. Nowo powołani egzaminatorzy zapłacą 50 zł za wpis do ewidencji egzaminatorów.