Wysokie kary za brak OC

Od 1 stycznia 2024 roku brak OC będzie skutkować nałożeniem wysokiego mandatu. To może być nawet 8000 złotych, a na tym nie koniec.


Kwota ma bowiem wzrosnąć w drugiej połowie roku. Egzekwowaniem dodatkowej opłaty zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podwyżki będą zależne, tak jak w roku poprzednim, od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dla kierowców samochodów osobowych kara będzie równa dwukrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia brutto. Dla pojazdów ciężarowych, ciągników oraz autobusów będzie to trzykrotność pensji, natomiast dla pozostałych pojazdów jedna trzecia. Niektórzy kierowcy uważają, że warto ryzykować. Jednak obecnie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny korzystając z systemu informatycznego ma na bieżąco dostęp do aktualnych danych. Należy więc pamiętać, że każdy, nawet nieużywany pojazd musi zostać zarejestrowany. W przypadku zakupu używanego samochodu wykupiona przez poprzedniego właściciela polisa nie zostanie automatycznie przedłużona. Nowo zakupiony lub sprowadzony z zagranicy pojazd musi zostać ubezpieczony najpóźniej w dniu rejestracji.