Wydrukuj sobie mandacik

22 maja wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2023 roku, zmieniające rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty karne zostaną udostępnione sprawcom wykroczeń w systemie teleinformatycznym. Będzie je można pobrać i wydrukować. A za datę doręczenia uznany zostanie dzień pokwitowania odbioru mandatu w systemie teleinformatycznym.