Szkolenie i Egzaminowanie Wszystko idzie zgodnie z planem

Z Ministerstwa Cyfryzacji płyną jednoznaczne sygnały, że nie ma obaw o kolejne przesunięcie terminu uruchomienia nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Na chwilę obecną prace w ramach projektu CEPiK2.0 realizowane są zgodnie z harmonogramem. To oznacza, że planowane uruchomienie systemu nastąpi w styczniu 2017 r. - mówi rzecznik resortu Karol Manys.

Wszyscy przedstawiciele branży związanej ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców pamiętają co stało się pół roku temu. Krótko po tym jak odchodząca ekipa rządząca zapewniała, ze zmodernizowana CEPiK zostanie uruchomiona zgodnie z harmonogramem (4 stycznia 2016 r.), powzięta została decyzja o przesunięciu terminu o rok.  Realny termin startu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wersji 2.0 jest  o tyle ważny  dla branżowców, że od niego zależy wejście w życie przepisów dotyczących młodych kierowców. Chodzi oczywiście o obowiązkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, które muszą odbyć między 4 a 8 miesiącem od momentu uzyskania uprawnień do kierowania.


„Kolejne przesunięcie? Nie przewidujemy”


Postanowiliśmy więc sprawdzić na ile nakreślony ostatnio termin jest możliwy do zrealizowania oraz na jakim etapie prowadzone są prace na CEPiK-iem.


- Na chwilę obecną prace w ramach projektu CEPiK2.0 realizowane są zgodnie z harmonogramem, co oznacza, że planowane uruchomienie systemu nastąpi w styczniu 2017 r. - mówi „Szkole Jazdy” Karol Manys, rzecznik resortu cyfryzacji. - Nie przewiduje się przesunięcia.


Dodaje także, że Ministerstwo Cyfryzacji od początku roku (w ramach podprojektu „Integracja”) zintensyfikowało prace związane z integracją z systemem CEPiK2.0 jego interesariuszy (np. CBA, urzędy marszałkowskie, ZUS). Chodzi o porządkowanie prac integracyjnych, zapewnienie im wsparcia, usprawnienie komunikacji, a także wprowadzenie mechanizmów monitorowania. Dzieje się to poprzez cykliczne raportowanie postępu prac.


Szkolenia dla urzędników


Póki co trwa jedno wielkie testowanie. Jest ono prowadzone z producentami, wykonawcami lub właścicielami rozwiązań systemowych, które poszczególne podmioty wykorzystują przy realizacji swoich zadań.


- Np. w przypadku stacji kontroli pojazdów są to producenci oprogramowania, starostw - właściciel systemów Pojazd i Kierowca wykorzystywanych w starostwach, czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - wyjaśnia Manys.


Co będzie się działo dalej? Przeprowadzenie testów potwierdzających połączenie z systemem CEPiK planowane jest na czerwiec. Następnie realizowane będą  kolejne testy, tym razem z poszczególnymi użytkownikami.


- Testy wydajnościowe, będące potwierdzeniem że system będzie w stanie obsłużyć zakładaną ilość jednoczesnych użytkowników są zaplanowane na październik i listopad. W tym samym czasie PWPW będzie organizowało szereg szkoleń w formie warsztatów dla urzędów - wyjaśnia Szymon Ruman, doradca zarządu ds. komunikacji społecznej i legislacji w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.


Publikacja rozporządzeń na finiszu


Ministerstwo cyfryzacji dodaje, że opublikowanych zostało już dziewięć kluczowych dla interesariuszy rozporządzeń, ważnych dla uruchomienia CEPiK-u 2.0.


- Projekty wszystkich rozporządzeń zostały przygotowane i znajdują się obecnie w trakcie procedowania w ramach procesu legislacyjnego. Proces uchwalenia i publikacji zostanie zakończony jeszcze w czerwcu - mówi Karol Manys.


Z kolei PWPW informuje, że dysponuje już większością potrzebnej jej dokumentacji technicznej.


- W tym całą, jaka jest nam potrzebna na tym etapie - mówi Ruman. - Na pewno prace zaplanowane do wykonania po stronie PWPW będą oddane w terminie.


Niekorzystny zapis usunięty!


Od rzecznika prasowego resortu cyfryzacji udało nam się zdobyć jeszcze jedną ważną informację. Chodzi o mocno krytykowane przez środowisko szkoleniowe rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców. Pojawiły się wątpliwości co do zapisu, dzięki któremu można byłoby sprawdzić liczbę kolizji byłych kursantów danego instruktora. Może to spowodować sytuację, gdzie instruktor będzie niejako obwiniany za "grzechy" kierowcy, którego niegdyś szkolił.


- Resort uwzględnił tę uwagę do rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców w postaci elektronicznej, usuwając kwestionowany zapis - informuje Manys.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0