Współpraca instruktorów i egzaminatorów

  • Dialog między środowiskiem egzaminatorów a ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami jest zdecydowanie potrzebny, uważa Wojciech Dusza.
  • Przedstawiciel Komitetu Egzaminatorów RP był gościem programu Porozmawiajmy o Branży.

„Nasza optyka jest w pewnym sensie niepełna, a przedstawiciele środowiska szkolenia kierowców mogliby tutaj wnieść nieoceniony wkład. Do nas przychodzi osoba egzaminowana, którą widzimy pierwszy raz w życiu. Nie mamy z nią kontaktu, nie możemy pozyskać wiedzy oraz całego spektrum informacji”. W samochodzie szkoleniowym jest zupełnie inaczej: nie ma kamer, swoboda jest większa” .

Właśnie dlatego Wojciech Dusza apeluje do środowiska instruktorskiego o merytoryczne wsparcie i współpracę w procesie wprowadzania systemu szkolenia i egzaminowania do wymagań 21 wieku.