Wprowadzenie PKZ

  • Wprowadzenie Profilu Kierowcy Zawodowego jest jedną z najważniejszych zmian dotyczących szkolenia kierowców zawodowych.
  • Otrzymanie Profilu Kierowcy Zawodowego będzie wymogiem do rozpoczęcia szkolenia.

Tryb i zasady wprowadzenia Profilu Kierowcy Zawodowego omówił w programie Porozmawiajmy o Branży Michał Łydka, radca prawny.

Trzeba będzie wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego po to, aby móc przystąpić do kursu kwalifikacyjnego lub do szkolenia okresowego. Ten przepis wejdzie w życie cztery miesiące od daty obowiązywania ustawy, czyli tak naprawdę nastąpi to pod koniec marca”.

Radca prawny E-kierowcy podkreśla wagę zmiany dla ośrodków szkolenia kierowców. Obecnie informacje przesyłane są do wojewodów za pomocą platformy e-puap lub tradycyjną pocztą. Natomiast po wejściu w życie możliwości tworzenia Profilu, wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia szkolenia będą przekazywane poprzez wpis w Profilu Kierowcy Zawodowego. Ośrodek będzie miał możliwość przekazywania wojewodzie wszystkich informacji na temat szkolenia za pośrednictwem jednego systemu teleinformatycznego, to spore usprawnienie.

„Pewne procesy będzie można na pewno zautomatyzować”.