WORD monitoruje egzaminy

monitoring do egzaminu prawa jazdy

Od stycznia zdający egzamin w legnickim WORD-zie mogą liczyć się z przerwaniem egzaminu z teorii w chwili, gdy zakupione urządzenia wykażą korzystanie z niedozwolonej pomocy mogącej mieć wpływ na przebieg i wynik egzaminu. Chodzi tu głównie o telefony komórkowe i wszelkiego typu urządzenia bezprzewodowe.

Wykrycie takiego zdarzenia skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu z wynikiem negatywnym oraz powiadomieniem organów ścigania – mówi Stanisław Pawlak, dyrektor WORD-u w Legnicy. – W związku z tym każdy z egzaminatorów jest zobowiązany przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego poprosić o wyłączenie telefonów komórkowych i odłożenie ich obok klawiatury egzaminacyjnej.

Wprowadzone w styczniu rozwiązania są wynikiem kilku przypadków łamania regulaminu podczas egzaminów teoretycznych. – W zeszłym roku odbywał się w Częstochowie egzamin dla chcących uzyskać uprawnienia egzaminatora. Odkryto tam, że jeden ze zdających komunikował się z dwoma osobami, które z zewnątrz pomagały mu udzielać odpowiedzi na pytania – tłumaczy Pawlak. – Okazało się, że ta sama osoba rok wcześniej zdawała ten sam egzamin właśnie u nas w Legnicy. Wtedy właśnie podjęliśmy decyzję o zakupie urządzeń.

W legnickim WORD-zie w ciągu roku przeprowadza się 66,5 tys. egzaminów i o przypadki łamania prawa nie jest trudno. – Mieliśmy nawet przypadek napaści na egzaminatora – mówi dalej Pawlak. – Zdarzyło się, że zdający przyszedł z cudzym dowodem, gdy egzaminator odkrył, że coś jest nie tak, ten wyrwał dowód i uciekł. Dzięki zainstalowanemu monitoringowi mieliśmy nagranie, które natychmiast przekazaliśmy policji. Właśnie takie sytuacje chcemy wyeliminować.

Urządzenia nadzorujące przebieg egzaminu teoretycznego i monitoring obiektu to jednak nie wszystko. W Legnicy podczas egzaminów na wyższe kategorie, gdzie ich część odbywa się poza kabiną kierowcy, egzaminatorzy zaopatrzeni są w dyktafony, które są stale włączone i rejestrują przebieg egzaminu. To rozwiązanie daje pewność, że egzaminator nie będzie narażony na żadne szykany lub nielegalne propozycje ze strony zdającego.

Przypomnijmy, że od początku 2010 r. na wprowadzenie systemu monitorującego w salach wykładowych zdecydował się rząd Bułgarii. Według bułgarskiego ministra transportu Aleksandra Cwetkowa jest to jedyny sposób zwalczenia czarnego rynku praw jazdy w Bułgarii, gdzie rocznie osobom nieumiejącym prowadzić samochodu sprzedaje się w kraju przeciętnie 15 tys. praw jazdy. Dyrektor legnickiego WORD-u nie jest jednak zwolennikiem wprowadzenia podobnego rozwiązania w Polsce. Motywuje to różnicą w stopniu występowania zjawisk korupcyjnych w obu krajach. W związku z tym nie widzi on konieczności wprowadzenia obowiązku prowadzenia takiego monitoringu we wszystkich WORD-ach i pozostawia to do rozwagi dyrekcji każdego z ośrodków.

 

Dodaj komentarz