WORD jako pracodawca

  • Stawki wynagrodzenia egzaminatorów w WORDach są precyzyjnie określone w rozporządzeniu. Te stawki nie zostały zmienione od …15 lat.
  • Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Tomasz Matuszewski, Zastępca Dyrektora WORDu Warszawa.

„Egzaminatorzy z jedną kategorią lądują na poziomie najniższej krajowej. Ja czuję wśród egzaminatorów wzrastającą złość i frustrację. Do tego dochodzą informacje, że są jakieś WORDy, które stoją super, że WORDy wciąż wydają duże środki na akcje bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2021, 18 głównych lokalizacji WORD miało wynik finansowy dodatni, a 25 (więcej niż połowa) miało wynik finansowy ujemny. W pierwszym kwartale 2022 roku tylko 10 WORDów miało dodatni wynik. Czy aż 33 WORDy w pierwszym kwartale miały wynik finansowy ujemny. Nie chcę być ani Kasandrą , ani naiwnym romantykiem: tej sytuacji nie zmieni się łatwo”.