Ważne zmiany w egzaminie praktycznym

8 grudnia ukazało się nowe Rozporządzenie w sprawie egzaminowania. Zmiany w nim zawarte wejdą w życie od nowego roku.

Istotną zmianą dla kursanta jest możliwość potwierdzenia tożsamości za pomocą dokumentu w aplikacji mObywatel co oznacza, że osoba zdająca podczas egzaminu nie będzie musiała posiadać dokumentu w wersji fizycznej. Kolejną nowością  jest dodatkowy element podczas wykonywania zadania z czynności kontrolno-obsługowych. Do tej pory jeżeli kursant wylosował zadanie “sprawdzenie świateł przeciwmgielnych” zobowiązany był wskazać tylko światła tylne. Teraz będzie musiał sprawdzić również przednie – jeżeli pojazd jest w nie wyposażony. Do tej pory egzaminator nie miał obowiązku informowania kursanta o popełnionym błędzie, podczas trwania egzaminu. Kursant po zakończeniu egzaminu otrzymywał informację o popełnionych błędach. Teraz egzaminator będzie zobowiązany poinformować osobę egzaminowaną o nazwie zadania, w którym ten błąd nastąpił. Ostatnią istotną zmianą w rozporządzeniu jest sposób zakończenia egzaminu. Osoba egzaminująca szczegółowo omówi z kandydatem na kierowcę jego przebieg, a w przypadku oceny negatywnej będzie musiała podać przyczynę swojej decyzji.