Warsztaty dla egzaminatorów według Ministerstwa Infrastruktury

W odpowiedzi wystosowanej do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego resort infrastruktury uznaje za błędną interpretację zezwalającą egzaminatorowi posiadającemu, np. kategorię egzaminacyjną B odbywanie szkolenia raz na 5 lat.

Co więcej minister Rafał Weber wskazuje, że wystawienie zaświadczenia pomimo nieobecności na zajęciach jest działaniem niezgodnym z prawem. Ministerstwo przywołuje w swojej interpretacji rozdział 8 rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku. Egzaminator w ciągu pięciu lat zobowiązany jest do odbycia szkolenia w zakresie wszystkich kategorii posiadanych uprawnień. W przypadku posiadania przez egzaminatora, np. pięciu kategorii egzaminacyjnych egzaminator każdego roku uczestniczy w warsztatach jednej kategorii uprawnień. Natomiast gdy egzaminator posiada jedną kategorię uprawnień, należy przyjąć, że musi każdego roku uczestniczyć w warsztatach. Na koniec, cytujemy: w związku z powyższym w opinii Departamentu Transportu Drogowego coroczne 3-dniowe warsztaty egzaminatorów dotyczą wszystkich egzaminatorów, również posiadających np. tylko jedną kategorię egzaminacyjną. Warsztaty obejmują swoim zakresem zajęcia teoretyczne i zarazem praktyczne, w kształcie zatwierdzonym przez marszałka województwa.