Omówienie problemów pojawiających się w procesie szkolenia kierowców oraz wyników podjętych inicjatyw w zakresie wprowadzania w życie drugiej części Ustawy o kierujących pojazdami, która miała obowiązywać od 11 lutego - to główne tematy lutowego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele zarządu SOSK, właściciele OSK oraz instruktorzy nauki jazdy.


Prezes SOSK Wojciech Szemetyłło poinformował zebranych o przebiegu rozmów prowadzonych w ramach konsultacji w Ministerstwie Infrastruktury i Komisji Sejmowej przez PFSSK. Rozmowy miały bardzo poważny wpływ na przełożenie terminu wejścia w życie Ustawy o kierujących pojazdami do 19 stycznia 2013 r. Zarząd SOSK zapoznał także gości z działaniami legislacyjnymi podjętymi przez grupę 58 posłów. Sprawa dotyczy niekorzystnych z punktu widzenia OSK zagadnień. Chodzi o wprowadzenie ośrodków szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania (tzw. super ośrodki) oraz ich monopol na prowadzenie dodatkowych szkoleń, wyłączność na szkolenia e-learningowe dla super ośrodków, brak możliwości wykorzystania samochodu szkoleniowego będącego w dyspozycji kursanta lub OSK na egzaminie państwowym, a także sprawozdawczość OSK i jej zakres. W toku dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili powszechne niezadowolenie z istniejącego stanu prawnego.


Jako przykład dobrze i w porę przeprowadzonej interwencji SOSK Warszawa podawano nie tak odległy problem z wprowadzeniem sprawozdawczości. Ta miała obowiązywać w całej Polsce od 11 lutego. SOSK jako jedna z pierwszych organizacji wysłało w tej sprawie do warszawskiego magistratu list. Wyrażone zostało w nim niezadowolenie z proponowanych rozwiązań. Dzisiaj już wiemy, że jest projekt zmiany legislacyjnej, która powinna wstrzymać i znacznie ograniczyć biurokratyczne uciążliwości dla prowadzących OSK.


Uczestnicy spotkania zobowiązali także zarząd SOSK   do wystąpienia do Zarządu PFSSK z prośbą wyjaśnienia powodów opóźnienia w publikacji rozporządzeń do ustawy. Branża czeka na nie już rok.


red


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0