Od piątku 29 czerwca do końca sierpnia (do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego), w piątki i weekendy będą obowiązywać ograniczenia w ruchu ciężarówek. Zakazy dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, ale z wyjątkiem autobusów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit h:


od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,


od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,


od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę


obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.


Za złamanie zakazu kierowca może być ukarany mandatem w wysokości od 200 do 500 zł. Będzie też musiał zjechać na parking, z którego będzie mógł ruszyć dopiero po wygaśnięciu zakazu.


Poza autobusami zakaz nie dotyczy także m.in. pojazdów uczestniczących w akcjach ratowniczych, usuwaniu awarii, pracujących przy budowie dróg i mostów, przeznaczonych do przewozu: żywych zwierząt, prasy, artykułów szybko psujących się, lekarstw, środków medycznych itp.


Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, zakaz nie dotyczy również pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, oraz pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Źródło: GDDKiA, PAP


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0