W wakacje zadbajmy o obowiązkowe wyposażenie roweru

Często wydaje nam się, że jaki rower jest, każdy widzi. A w rzeczywistości, przepisy bardzo precyzyjnie określają obowiązkowe wyposażenie popularnego wakacyjnego pojazdu. Za braki grożą wysokie mandaty.

Obowiązkowe wyposażenie roweru określa par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nie zapominajmy o światłach pozycyjnych z przodu i z tyłu, o odblaskach z tyłu, o sprawnie działającym hamulcu- przynajmniej jednym, o dzwonku lub innym sygnale ostrzegawczym o, jak to określają przepisy, nieprzeraźliwym dźwięku. Mandat karny za brak… dzwonka może wynieść od 20 do nawet 5000 złotych. Brak elementu obowiązkowego wyposażenia roweru wyczerpuje art. 96 ust. 1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stwierdza, że „właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia podlega karze grzywny„.