W imię lepszego traktowania kierowców!

“Nie jesteśmy kropkami na mapie” to hasło akcji Truckers Friendly Place, której celem jest poprawa traktowania kierowców zawodowych w miejscach załadunku i rozładunku. 

Odmowa korzystania z łazienek i toalet, dostępu do kantyn, zmuszanie do ręcznego załadunku i rozładunku towarów pomimo innych ustaleń. Przykłady można mnożyć.  Trudno w to uwierzyć, ale to praktyki, z którymi spotykają się na co dzień kierowcy zawodowi. Akcja Truckers Friendly Place polega na udostępnianiu kierowcom anonimowych ankiet, w których mogą ocenić konkretną firmę z punktu widzenia warunków pracy i pobytu. Pytania dotyczą tak podstawowych kwestii jak dostęp do toalet, dostęp do parkingu dla ciężarówek, wymuszanie nie uzgodnionej umową pracy fizycznej, czas obsługi, uprzejmość personelu i dostęp do dodatkowych udogodnień. Miejsca najlepiej traktujące kierowców otrzymają tytuł Miejsce Przyjazne Kierowcom Ciężarówek. Natomiast lokalizacje, które zostaną najniżej ocenione będą objęte akcją budowania społecznej odpowiedzialności w biznesie, zachęcającą do poprawy warunków pracy kierowców.