Propozycja Parlamentu Europejskiego zmierzająca do zaostrzenia przepisów dotyczących emisji CO2 nowych samochodów ma na celu:
wzmocnienie pozycji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na świecie,

skuteczną ochronę środowiska naturalnego.

Znacznie bardziej restrykcyjny limit w stosunku do pierwotnie planowanej zmiany (Komisja Europejska w listopadzie ubiegłego roku zaproponowała poziom 30% niższej emisji spalin w 2030) budzi obawy części ekspertów rynku i europarlamentarzystów o poziom sprzedaży nowych samochodów w związku z prawdopodobnym wzrostem ich cen. Może to szczególnie dotyczyć uboższych krajów Unii Europejskiej.

Parlament Europejski planuje nałożenie dodatkowych opłat na kraje, w których średnia emisja będzie wyższa od zakładanego celu.

Według ekspertów ochrony środowiska realizacja ambitnych celów ruchu bezemisyjnego oraz założeń klimatycznych Porozumienia Paryskiego przyjętych przez 195 państw w 2015 roku wymaga radykalnych działań.

 
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0