Uwolnienie rynku PKK

  • Zapowiadane na czerwiec zmiany zasad korzystania z Portalu OSK wywołują wzburzenie branży
  • O Portalu OSK i roli jaką powinien pełnić dyskutowaliśmy w programie Porozmawiajmy o Branży
  • Gościem programu był Tadeusz Wachowski, Dyrektor Pionu Produkcji Polskiej Wytwórni papierów Wartościowych

Wśród licznych komentarzy dotyczących poziomu nowych stawek za korzystanie z Portalu OSK oraz trybu ich wprowadzenia pojawiają się wypowiedzi właścicieli ośrodków szkolenia kierowców gotowych szukać innych platform natychmiast gdy zostaną wprowadzone na rynek. Poza tym wielu właścicieli mniejszych szkół jazdy zapowiada rezygnację z cyfrowego obiegu dokumentów w tych obszarach działalności ośrodków, w których jest to możliwe.

Tadeusz Wachowski: „Miałem bardzo podobne dylematy. Odbyliśmy bardzo długą dyskusję w jaki sposób podejść do kwestii podwyżek cen i zmiany wynagrodzenia jakie uzyskuje PWPW. Na szali były różne możliwe wariany: jednym z nich było utrzymanie status quo, drugim podniesienie cen. Decyzja zapadła w momencie, w którym pojawiły się przepisy, z których wynikała konieczność budowania PKZ i PKK na zasadzie uwolnienia rynku. Oznacza to, że oferta PWP/ DXC będzie jednym dostępnych produktów i w związku z tym nie obawiam się zniechęcenia osób do korzystania z tego narzędzia, skoro na rynku będą dostępne usługi świadczone przez kilka podmiotów”.

Dyrektor Pionu Produkcji Dokumentów deklaruje, że PWPW z pewnością nie będzie zniechęcała do wykorzystywania usług cyfrowych, a sama Wytwórnia jest prekursorem niektórych rozwiązań.

„W dobie koronawirusa namawiamy aby korzystać jak najszerzej z rozwiązań elektronicznych, ze szkoleń online oraz z usług administracji publicznej świadczonych przez Internet- z profilu zaufanego oraz z eDO App- autorskiego rozwiązania PWPW”.