Ustawa o transporcie – pytania i odpowiedzi. LIVE 10 listopada 2021 o 20:30

Zapowiadane nową ustawą o transporcie drogowym zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych są doniosłe i będą miały bezpośredni wpływa na codzienność całej branży: szkół jazdy, starostw i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Dotyczyć będą także każdego z nas indywidualnie, niezależnie czy jesteśmy właścicielami OSK, instruktorami czy egzaminatorami.

Możliwość prowadzenia szkolenia online, profil kierowcy zawodowego, rozszerzenie zakresu
tematycznego kwalifikacji wstępnej, testy kwalifikacyjne w wojewódzkich ośrodkach ruchu
drogowego, modyfikacje w zakresie postępowania z dokumentacją, obieg dokumentów
online, szczegółowe wymagania dla nowych pomocy dydaktycznych. To tylko niektóre
zmiany, które na dodatek będą wchodzić w życie w odrębnych terminach.

Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić Was na konsultacje, szkolenie online. Przez cały tydzień
napływały do nas Wasze pytania, wątpliwości i komentarze. Wszystkie przekazaliśmy naszym
ekspertom, którymi dzisiaj będą:
– Michał Łydka- radca prawny (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.PL, który uczestniczy
w pracach sejmowej Komisji Infrastruktury)
– Marek Rupental, ekspert e-kierowcy w zakresie transportu drogowego i szkolenia
kierowców zawodowych.

Oczywiście serdecznie zapraszamy także do zadawania pytań i komentowania w czasie programu!