Ustawa o kierujących – kontrowersyjne pomysły!

Posłowie chcą ograniczyć okres próbny jedynie dla kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy kategorii B. Szkolenia w okresie próbnym będą prowadzić tylko WORD-y i ODTJ-oty.

7 i 8 lipca w sejmie odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami. Największe kontrowersje wzbudził projekt ograniczenia okresu próbnego do kategorii B. Oznacza to, że okres próbny nie będzie dotyczył np. młodych motocyklistów. Przewodniczący podkomisji uznał, że tak było w pierwotnym projekcie rządowym z 2007 roku i nie ma powodów, by to zmieniać. Posłowie przystali na propozycję Tomaki. Dlaczego posłowie nie chcą wprowadzenia okresu próbnego dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A, A1, A2 i B1.

– Chodzi o kasę, a nie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym – uważa Roman Stencel, prezes OIGOSK. – Roczna liczba wydawanych praw jazdy kategorii A1, A2, A oraz B1 jest znikoma w stosunku do kategorii B. Wobec niewielkiej liczby potencjalnie zobowiązanych do odbycia szkolenia praktycznego w tych kategoriach, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych poczynionych w tej dziedzinie byłby długi, skutkujący małą rentownością!

W 2009 r. wydano 755 tys. praw jazdy po raz pierwszy. Według przedstawicieli ODTJ-ów, jedna godzina szkolenia praktycznego z zagrożeń w ruchu drogowym będzie kosztowała ok. 200 zł. Roczna wartość tego rynku (prowadzonych w ODTJ-ach masowych praktycznych szkoleń w okresie próbnym pomiędzy 4 a 8 miesiącem od wydania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii B) to ponad 150 mln zł rocznie!

Projekt ustawy zakłada, że okres próbny ma dotyczyć tylko osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B i będzie trwać trwa 2 lata, licząc od dnia, w którym został jej wydany ten dokument oraz może być przedłużany jeżeli wystąpią określone okoliczności nie przestrzegania prawa czy naruszania przepisów. W okresie próbnym między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy kierowca jest obowiązany:

• odbyć dwugodzinny kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez WORD i obejmujący: przedstawienie czynników mających wpływ na BRD, problematyki wypadków drogowych, psychologicznych aspektów uczestnictwa w ruchu drogowym,

• odbyć jedną godzinę praktycznego szkolenia zakresie zagrożeń prowadzone przez ODTJ przy użyciu pojazdu lub symulatora i ma na celu uświadomienie osobie szkolnej niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków prędkości oraz kształtowania postawy defensywnej u osoby szkolnej,

• kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu

W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem zabudowanym czy podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy. Biorąc pod uwagę, że WORD-y będą prowadzić kursy dokształcające w okresie próbnym pomiędzy 4 a 8 miesiącem od wydania po raz pierwszy prawa jazdy kat. B (przy założeniu, że 2 godziny będą kosztowały ok. 100 zł) łatwo obliczyć, że roczne przychody WORD-ów z tego tytułu będą stanowić kilkadziesiąt milionów złotych. Część WORD-ów zamierza utworzyć ODTJ stopnia podstawowego, w konsekwencji taki WORD uzyska jeszcze dodatkowy przychód.

– O to właśnie toczy się gra. W okolicznościach stałych i niewyczerpywanych źródeł finansowania po wejściu ustawy w życie, dobra kondycja i stabilność finansowa WORD-ów będzie zagwarantowana – uważa Stencel.

Przedstawiciele OSK jako jedyni wskazywali na różnego rodzaju negatywne konsekwencje takich masowych szkoleń oraz na wzrost kosztu uzyskania prawa jazdy. W odpowiedzi usłyszeli ” bezpieczeństwo kosztuje!”. Przedstawiciel Stowarzyszenia KIEROWCA.PL kol. Rafał Matuszak pry aprobacie przedstawicieli OSK postulował aby dopuścić możliwość prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym na symulatorze. Przewodniczący Tomaka obiecał uwzględnić ten postulat.

Kolejne posiedzenie podkomisji zaplanowano na 21, 22 i 23 lipca.

3 komentarze do “Ustawa o kierujących – kontrowersyjne pomysły!”

  1. Pingback: https://ccaps.net/

  2. Pingback: ดูหนังใหม่ Netflix Viu

  3. Pingback: cat888

Dodaj komentarz