Ustawa o kierujących – komisja sejmowa rozpoczęła pracę

Rządowy projekt ustawy o kierujących pojazdami wraz z aktami wykonawczym jest już w Sejmie. Został on skierowany do pierwszego czytania w komisjach. 8 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie w Komisji Infrastruktury.

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Po jego wystąpieniu o głos poprosił poseł Jerzy Polaczek, który wskazał na potrzebę szerszego omówienia zmian, które weszły do projektu ustawy o kierujących. Zwrócił się on do Jarmuziewicza o precyzyjniejsze opisanie powodów rozbudowania projektu ustawy względem wcześniejszych dokumentów. Chodziło tu głównie o nowe kategorie prawo jazdy oraz możliwość szkolenia przez Internet. W związku z tym stwierdzono, że w ramach tego, że projekt ustawy porusza bardzo wiele sfer, to wymaga solidnego przepracowania w podkomisji. W związku z tym prezydium komisji zaproponowało powołanie podkomisji, której przewodniczącym został poseł Platformy obywatelskiej Jan Tomaka. Oprócz niego zasiądą w niej posłowie: Jacek Bogucki (PiS), Kazimierz Hajda (PiS), Jacek Krupa (PO), Zbigniew Matuszczak (LiD), Jerzy Polaczek (PiS), Józef Racki (PSL) i Monika Wielichowska (PO). Obecnie podkomisja wraz z przedstawicielami strony społecznej pracuje nad ostatecznym kształtem projektu, który wróci następnie w ręce komisji.

Przypomnijmy, że projekt powstał jako odpowiedź na negatywne zjawiska związane z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz jako jeden z elementów działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych określonych w Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce GAMBIT 2000 i GAMBIT 2005. Ponadto projekt ustawy wdraża postanowienia dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz częściowo wdraża postanowienia dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.

Maciej Piaszczyński

 

2 komentarze do “Ustawa o kierujących – komisja sejmowa rozpoczęła pracę”

  1. Pingback: 20 เกมที่ M Poker เปิดให้บริการ

  2. Pingback: บอลยูโร 2024

Dodaj komentarz