Unia wprowadza nowe przepisy dla kierowców

Obowiązkowe badania lekarskie bez względu na wiek i wymiana prawa jazdy – to zmiany, którym podlegać mają wszyscy uprawnieni do prowadzenia pojazdów.

Już więc nie tylko seniorów, ale kierowców w każdym wieku obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące badań lekarskich. Cytując jeden z urzędniczych zapisów: “Przy wydawaniu lub przedłużeniu okresu ważności praw jazdy kategorii AM, A, A1, A2, B, B1 i BE państwa członkowskie wymagają badania sprawdzającego minimalne standardy sprawności fizycznej i psychicznej do prowadzenia pojazdów”. Prawo jazdy będzie ważne przez okres maksymalnie 15 lat: ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

W  Polsce kierowcy muszą przejść badania lekarskie ubiegając się  o prawo jazdy lub w przypadku złamania prawa, np. po przekroczeniu maksymalnej liczby punktów karnych lub w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu. Instytut Transportu Samochodowego twierdzi, że te przepisy należy poszerzyć. Starsi kierowcy narażeni są na większe ryzyko wypadków. Jednak  ITS podkreśla, że to u kierowców młodszych, w wieku 18-24 lata, wskaźnik liczby wypadków w roku 2023 był znacznie wyższy. To właśnie ze względu na nich ITS proponuje wprowadzenie dodatkowych szkoleń. Ponadto, sugeruje zmniejszenie limitów prędkości przez okres pierwszych 2 lat po uzyskaniu prawa jazdy, a także zakaz samodzielnej jazdy między godziną 22 a 6 rano.