Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że opracowane zostaną wspólne standardy oznakowania poziomego i pionowego we wszystkich Krajach Unii Europejskiej oraz nowe zasady audytu bezpieczeństwa wszystkich dróg współfinansowanych z budżetu Unii. 

  • Jedną z przesłanek dla wypracowania wspólnych merytorycznych oraz technologicznych zasad oznakowania jest postępująca autonomizacja samochodów- pojazdy coraz częściej przejmują kontrolę. Nowoczesne oznakowanie, widoczne przez 12 miesięcy w roku niezależnie od warunków pogodowych i pór roku oznaczać będzie  większy budżet i koszty dla zarządców dróg.

  • Rada zdecydowała także o rozszerzeniu obowiązku przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego i samych dróg, identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych na wszystkie drogi, które otrzymują finansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

  • Priorytetem przy budowie nowych dróg ma być bezpieczeństwo.


Według projektu, po raz pierwszy prawodawstwo Unii Europejskiej zobowiąże decydentów oraz zarządców dróg do uznania bezpieczeństwa  podatnych na zagrożenia użytkowników dróg (vulnerable road users) , takich jak rowerzyści i pieszy w procesie planowania oraz zarządzania drogami. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu wzywa kraje członkowskie do dobrowolnego objęcia pakietem powyższych zobowiązań  wszystkich dróg w państwach należących do UE, mimo że Komisja Europejska, Parlament Unii oraz kraje członkowskie nie wprowadziły jeszcze takiego obowiązku.
"Zachęcamy wszystkie państwa członkowskie do takiego pójścia o krok dalej, jeśli tylko wykazują taką wolę".

Według badań Komisji Europejskiej, wprowadzenie powyższych rozwiązań oznaczać będzie  3200 ofiar śmiertelnych mniej oraz 20 000 poważnych obrażeń mniej na europejskich drogach w okresie 2020-2030.

Ellen Towsend, dyrektor strategiczna ERBT powiedziała:
"Wprowadzenie tych rozwiązań prawnych prowadzi to wyższego standardu procedur projektowania dróg, zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, identyfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych i wprowadzania w nich odpowiednich procedur drogowych. Długofalowo, chcielibyśmy aby te rozwiązania dotyczyły każdej drogi w Europie, to pierwszy i ważny krok naprzód".

źródło: traffictechnologytoday.com/ fleetness.co.uk

 

 
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0