Traktory na badania!

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego wymagania dotyczące stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Zmiany dotyczą  ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h.

W opublikowanym już w RCL uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że stanowisko zewnętrzne będzie służyło nie tylko do pomiarów akustycznych, ale także do badań technicznych wymienionych pojazdów. Nowelizacja umożliwi przeprowadzanie badań technicznych ciągników oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w podstawowych stacjach kontroli pojazdów. Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów w życie ma być zwiększenie dostępności przeprowadzania badań technicznych. Po prostu właściciel ciągnika będzie mógł przyjechać na badanie techniczne do zwykłej stacji kontroli pojazdów, jeśli tylko swoim wyposażeniem będzie ona spełniała wymagania zdefiniowane w przepisach. Dotychczas właściciele ciągników rolniczych musieli jeździć na badania do okręgowych stacji kontroli pojazdów, często znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania lub użytkowania.