To ja już podziękuję…

Na wniosek osoby egzaminowanej egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B najczęściej przerywany był w roku 2020 w WORDzie Koszalin. 14,04% wobec średniej 4,92% w Polsce to bardzo wysoki wskaźnik.

Piotr Tomaszewski, dyrektor WORDu Słupsk, podkreśla, że sytuacja przerwania egzaminu na wniosek kandydata ma miejsce wtedy, gdy osoba egzaminowana już uzyskała negatywny wynik, ponieważ dwukrotnie nieprawidłowo wykonała zadanie egzaminacyjne, ale nie stworzyła swoim zachowaniem zagrożenia.

„Egzaminator informuje osobę egzaminowaną, że ten wynik już jest negatywny i zwyczajowo pyta taką osobę, czy tę jazdę chce kontynuować. Spotykamy się z dwoma podejściami skrajnymi. Wielu zdających mówi: Ja dziękuję, skoro nie zdałem to nie mam już ochoty tego pojazdu prowadzić”

Z drugiej strony jednak, dyrektor WORD Słupsk obserwuje, że wielu kandydatów nawet w sytuacji de facto porażki egzaminacyjnej decyduje się kontynuować jazdę chcąc sprawdzić się w kolejnych zadaniach egzaminacyjnych i przygotować w ten sposób do następnej próby zdania egzaminu. Do podjęcia właśnie takiej decyzji warto przekonywać kursantów już w trakcie szkolenia. Pozwoli im to lepiej zapoznać się z trasą egzaminacyjną, przećwiczyć realizację zadań w rzeczywistej sytuacji egzaminacyjnej. To z pewnością zaprocentuje w przyszłości!