Tiry wyjadą na wszystkie drogi w Polsce

  • Ministerstwo Infrastruktury planuje podjąć kontrowersyjną decyzję o zezwoleniu ciężarówkom o nacisku 11,5 tony na oś na poruszanie się po wszystkich drogach w Polsce
  • Ministerstwo odpowiada przeciwnikom projektu, że zezwolenie zostaje wydane na podstawie nakazu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Do tej pory tiry mogły poruszać sie tylko po 3% polskich dróg.

TSUE uznał, że Polska nie stosuje przepisów Unii Europejskiej, na podstawie których regulowane jest dopuszczenie pojazdów o określonym nacisku na oś do poruszania sie po drogach. W związku z nieprzestrzeganiem standardu unijnego (11,5 tony na oś napędową) Ogólnopolski Związek Transportu Drogowego wnioskował w Unii Europejskiej o rozpatrzenie sprawy. Komisja Europejska przekazała wniosek do TSUE, który w marcu 2019 wydał wyrok, w pierwszej kolejności znoszący specjalne zezwolenia. Dopiero teraz jednak, Ministerstwo Infrastruktury przekazało do konsultacji społecznych projekt zmian znoszących dotychczasowe ograniczenia.

Tiry nie zostaną dopuszczone do ruchu na drogach, których stan techniczny uniemożliwia ich bezpieczny przejazd oraz na drogi prowadzące przez obszary chronione ze względów przyrodniczych.

Przeciwnikami nowego rozwiązania są oczywiście mieszkańcy nieruchomości położonych przy drogach, po których mają poruszać się ciężkie pojazdy oraz kierowcy na co dzień poruszający się wąskimi drogami, na które nagle mają wjechać tiry. Projektem zaniepokojone są również samorządy, które zostaną dodatkową obciążone wzrastającymi kosztami remontu dróg powiatowych gminnych.