Według informacji "Wprost" Rada Nadzorcza odwołała dwóch członków Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.


Według informacji tygodnika problem dotyczy terminowości realizacji dwóch zaleceń unijnych:

  • nowy elektroniczny dowód osobisty, który według zobowiązań podjętych przez Polskę ma być wprowadzony od marca 2019

  •  wprowadzenie do realizacji projektu inteligentnych tachografów obowiązkowo montowanych we wszystkich samochodach ciężarowych rejestrowanych po raz pierwszy (czerwiec 2019)


Biorąc pod uwagę zbliżające się daty  wejścia w życie powyższych produktów i obecny stan zaawansowania prac- dotrzymanie terminu obu projektów jest realnie zagrożone, według niektórych: niemożliwe. 
W przypadku cyfrowych tachografów brak terminowej realizacji projektu może wywołać fatalne skutki. Zgodnie z unijnymi zaleceniami samochody ciężarowe nie posiadające nowych urządzeń nie będą mogły poruszać się po drogach Unii Europejskiej.

Według Komisji Europejskiej w co 3 samochodzie ciężarowym poruszającym się w UE dochodzi do nieprawidłowości wskazania czasu pracy/ odpoczynku kierowcy. W Polsce każdego roku Inspekcja Transportu Drogowego wykrywa średnio ok. 1500 przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf i liczba takich manipulacji wzrasta.
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0