Szybkie zmiany małym kosztem

  • Roman Stencel, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK, uważa, że zmiany zaproponowane dla branży OSK przez Ministerstwo Infrastruktury nie doprowadzą do podwyższenia poziomu wyszkolenia kierowców.
  • Zdaniem gościa programu Porozmawiajmy o Branży powinniśmy poszukiwać obszarów, w których wprowadzone zmiany rzeczywiście będą skuteczne.

Przykładem takiego działania mógłby być obowiązek rejestracji egzaminu wewnętrznego.

„Egzamin wewnętrzny od lat istnieje tylko na papierze, w rzeczywistości nie jest wykonywany. Wprowadzenie obowiązku rejestracji i przechowywania nagrania przez pewien czas nie wiąże się z dużym wysiłkiem finansowym- zwykła kamera video w samochodzie to jest wydatek rzędu kilkuset złotych”.