Szkoleniowcy są zadowoleni z pracy

egzamin na prawo jazdy

Z badań wynika, że najbardziej zadowolone z pracy są osoby zatrudnione w branży edukacyjnej, w tym w ośrodkach szkolenia kierowców.

Jak informuje TNS OBOP – z badania kondycji polskich pracowników wynika, że w 2010 roku najbardziej usatysfakcjonowane są osoby zatrudnione w branży edukacyjnej, obejmującej zarówno szkolnictwo, jak i organizacje wspomagające edukację  (m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe, komisje egzaminacyjne) oraz pozaszkolne formy edukacji (kursy, zajęcia sportowe, szkoły jazdy, placówki szkolenia praktycznego itp.). Indeks TRI*M na poziomie 80 punktów świadczy o bardzo wysokim poziomie zaangażowania pracowników tej branży, a także o ich zadowoleniu ze swojego miejsca pracy i pełnionych obowiązków. Poziom indeksu jest znacznie wyższy niż    w przypadku wszystkich polskich pracowników niezależnie od branży (indeks TRI*M na poziomie 52 punktów). Znaczna grupa pracowników edukacji (42%) to entuzjaści swojej profesji – silnie identyfikują się z celami instytucji, w których pracują, są wysoce lojalni wobec pracodawcy, a co ważne – często przejawiają własną inicjatywę w działaniach na rzecz przedsiębiorstwa. Trzech na czterech pracowników branży edukacyjnej przyznaje, że praca w tym sektorze jest godna polecenia innym osobom (76%), natomiast 89% deklaruje, że ponownie aplikowałaby na swoje stanowisko. Instruktorzy nie do końca podzielają tych optymistycznych wiadomości i twierdzą, że o ile faktycznie praca przynosi satysfakcję, to coraz gorzej sprawa wygląda z zarobkami i formą zatrudnienia, którą proponują instruktorom właściciele OSK.

TRI*M to narzędzie służące do zarządzania  satysfakcją i motywacją pracowników. Nazwa pochodzi od idei 3 x M: Measuring (pomiar), Managing (zarządzanie) oraz Monitoring (śledzenie efektów). Indeks TRI*M jest wystandaryzowaną miarą, odzwierciedlającą poziom ogólnej satysfakcji pracowników w danej firmie. Może przyjmować wartości od -66 do +134 pkt. Pozwala na dokonywanie porównań pomiędzy firmami różnej wielkości, z odmiennych branż czy nawet pochodzących z różnych krajów.

mp za TNS OBOP

3 komentarze do “Szkoleniowcy są zadowoleni z pracy”

  1. Pingback: read the full info here

  2. Pingback: try this web-site

  3. Pingback: เว็บหวย LSM99

Dodaj komentarz