Szkolenie na odległość

  • Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o transporcie `drogowym wyraźnie wprowadza możliwość częściowego szkolenia na odległość kierowców zawodowych.
  • W programie Porozmawiajmy o Branży mówił o tym Michał Łydka, radca prawny.

Warto jednak zaznaczać, że według ustawodawcy szkolenie nie będzie mogło być wykonywane zdalnie w całości. Radca prawny E-kierowcy zaznacza, że pomimo wejścia w życie przepisów po trzydziestu dniach od ogłoszenia ustawy, wymaga ona opracowania i ogłoszenia przepisów wykonawczych, a te mogą pojawić się po sześciu miesiącach.

„W związku z tym, wszystko zależy od tempa prac nad rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym szkolenia kierowców zawodowych. To ważne szczegóły: program szkolenia, informacja które zajęcia będzie można prowadzić zdalnie, jak ma wyglądać system, który będzie wykorzystywany do szkolenia zdalnego, którego projekt już był”.

Projekt do tej pory jest dostępny, można go znaleźć w wykazie dokumentów zredagowanych w toku pracy nad nowelizacją ustawy. W większości są to zapisy, które już obowiązują, z dodaniem projektu zmian dotyczących szkolenia na odległość. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl będzie brało nadal udział w pracach legislacyjnych nad nowymi rozwiązaniami.