Szkolenie kierowców zawodowych. Ułatwienia czy utrudnienia?

  • W programie Porozmawiajmy o Branży poświęconym zmieniającym się aktom prawnym, ważnym dla ośrodków szkolenia kierowców dyskutowaliśmy, m.in. o projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

O komentarz poprosiliśmy Michała Łydkę, radcę prawnego:

„Najważniejszą zmianą upraszczającą pracę jest zdjęcie z kierownika ośrodka szkolenia obowiązku weryfikowania Profilu Kierowcy Zawodowego. Istotną zmianą jest także zmniejszenie ilości danych wpisywanych do PKZ przez kierownika- nie trzeba będzie wpisywać rozpoczęcia każdego modułu szkolenia okresowego. Wystarczy raz i koniec. Natomiast w przypadku cyklu zajęć niezbędne będzie wpisywanie dla każdego modułu osobno”.

  • Mecenas Łydka jako istotną wskazuje zmianę umożliwiającą kierownikowi ośrodka szkolenia upoważnienie pracownika do wpisywania informacji, które powinny się znaleźć w PKZ.
  • Doprecyzowano także zakres treści, które powinien zawierać plan wykonania szkolenia.

„Plan wykonania szkolenia to obowiązkowy dokument, który wynika z ustawy o transporcie drogowym. Ma zawierać sporo danych, które odnoszą się do konkretnego szkolenia. Plan wykoonania szkolenia przedstawiamy wojewodzie. W związku z tym, każda zmiana będzie wymagała wysłania nowego planu wykonania szkolenia do wojewody. Staraliśmy się zwrócić Ministerstwu uwagę, że zmiany powinny mieć charakter bardziej otwarty. Tak aby dokument miał charakter stały i nie wymagał co chwilę notyfikowania wojewody. Ale mamy projekt w obecnym kształcie. I wydaje się, że z jednej strony zdjęto z nas obowiązki, a z drugiej strony pojawia się obowiązek, który będzie dość uciążliwy dla ośrodków”.