Szkolenia instruktorów w WORD?

  • Czy Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego są gotowe do prowadzenia szkoleń dla instruktorów?
  • Czy Ministerstwo Infrastruktury prowadziło z WORDami konsultacje?
  • Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w programie Porozmawiajmy o Branży.
  • Zaproszonym gościem był m.in. Tomasz Matuszewski.

Zastępca Dyrektora WORDu Warszawa powiedział w programie, że z jego ośrodkiem takie konsultacje nie były prowadzone. Tomasz Matuszewski przyznał, że był zaskoczony propozycją, ponieważ doskonale pamięta czas, w którym tę rolę WORDom odebrano.

Ponownie mamy do czynienia z formułą: raz zabieramy, raz dajemy. Mam doświadczenie w pracy egzaminatora i instruktora. Ostatniego kursanta wyszkoliłem w roku 1996 i miałbym dzisiaj pewien kłopot ze zorganizowaniem profesjonalnego kursu dla instruktorów nauki jazdy w obszarze WORDu- jeśli chciałbym to zrobić tak, jak robiłem to w WORDzie w Płocku w roku 1998 lub 1999 z egzaminatorami, którzy byli liderami rynku szkoleń tamtego terenu. Siadaliśmy przy stole i w oparciu o ówczesne prawo, jako organizator kursu, modyfikowaliśmy. Było spełnione minimum, ale tamte kursy, co do dzisiaj wspominają ich absolwenci, były inne”.

Tomasz Matuszewski wyraża wątpliwość, czy dzisiejsze WORDy są do tego przygotowane. Problemem dla WORDów jest organizacja praktyk. Kurs nie może się odbyć bez udziału kandydata na instruktora w realnych zajęciach prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców. Oznacza to, że WORD musi dokonać wyboru.

„I ów wybór będzie miał konsekwencje. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Dlatego właśnie WORD Warszawa juz od niekrótkiego czasu, nie organizuje kursów dla kandydatów na instruktorów. Istniały realne kłopoty z fachową organizacją części praktycznej w ośrodkach szkolenia kierowców”.