Szkolenia instruktorów tylko w WORD?

  • Ministerstwo Infrastruktury planuje przeniesienie szkoleń dla instruktorów oraz warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów do WORDów.
  • Widzowie programu Porozmawiajmy o Branży wypowiedzieli się zdecydowanie przeciw temu pomysłowi.

30,1% widzów, którzy wypełnili naszą ankietę opowiedziało się za wprowadzeniem zmian, a znacząca większość nie zgadza się z planowaną zmianą. Maciej Matuszak, e-kierowca, uważa, że WORDy nie mają doświadczenia w prowadzeniu szkoleń.

„W programie mamy bardzo dużo zajęć praktycznych, które i tak muszą odbyć się w ośrodkach szkoleniowych. WORD mógłby być miejscem, w którym te egzaminy się odbywają, bo ma do tego infrastrukturę”.

Rafał Balcer (OSK L Camaro Wągrowiec) również twierdzi, że WORDy nie są przygotowane do prowadzenia szkoleń

„Egzamin jak najbardziej tak, szkolenia tylko w WORDach- nie. Powinnismy utrzymać obecną formę warsztatów, ale prowadzonych naprawdę rzetelnie i zapewnić większą kontrolę nad tymi zajęciami. Powinniśmy zapraszać specjalistów od ruchu drogowego, niektórych instruktorów, egzaminatorów po to, by dzielić się wiedzą. To lepsza forma niż prowadzenie takich warsztatów tylko w WORDach”.