switch the gear

  • włączyć bieg

Push/ press the clutch pedal and switch the first gear– Wciśnij pedał sprzęgła i włącz pierwszy bieg.

When you switch the first gear, don’t release the clutch abruptly, because the engine will stop immediately- Gdy włączysz pierwszy bieg, nie zwalniaj sprzęgła gwałtownie, ponieważ silnik natychmiast się wyłączy.

Switch the lower gear when you want to accelerate faster- Włącz niższy bieg gdy chcesz szybko zwiększyć prędkość.

Dodaj komentarz