Suwak i korytarz- czy środowisko OSK jest gotowe…?

Nowe przepisy do zawsze wyzwanie dla całego środowiska szkolenia kierowców. Oczekiwane od dawna przepisy jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia są szeroko komentowane w mediach. Sprawdziliśmy jak wygląda rzeczywistość widziana oczami ekspertów, instruktorów, egzaminatorów i… samych kursantów. 

  • Dotarło do nas sporo pytań dotyczących korytarza życia i jazdy na suwak.
  • Pytają instruktorzy, kierowcy i kandydaci na kierowców.
  • Kilka odpowiedzi na Wasze pytania!

Marek Rupental, ekspert szkola-jazdy.pl : jeśli mamy pas włączenia, oznacza to, że osoba będzie włączała się do ruchu. Nawet gdyby wystąpiły utrudnienia i należałoby stworzyć suwak, to osoba jadąca środkowym pasem miałaby pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z pasa włączenia, bo on dopiero będzie się włączał. Więc nie ma tutaj podstawowej reguły, która towarzyszyła ustawodawcy, gdy opracowywane były zasady nowych przepisów dotyczących pojazdów już poruszających się określoną drogą.

Filip Grega, instruktor nauki jazdy, komentator szkola-jazdyTV: mamy obowiązek umożliwić autobusowi włączenie się do ruchu, gdy wyjeżdża z zatoki. Autobus pojedzie pierwszy, później pojazd A.

Marek Rupental: według mnie zawiniła tutaj osoba planująca przebieg infrastruktury drogowej, bo taka sytuacja po prostu nie powinna mieć miejsca. Zatoka autobusowa została zlokalizowana na pasie włączenia się do ruchu. Osoba, która minie wcześniej znak A7 będzie już uczestnikiem ruchu. Natomiast autobus, zjeżdżając do zatoki będzie zmuszony przejechać przez ten pas. Należałoby tutaj zmienić przebieg całej infrastruktury.

Filip Grega: pojazd, który jedzie pasem włączenia absolutnie nie może wjechać przed pojazd, który jedzie już pasem ruchu. Następuje tutaj zmiana pasa ruchu. Pojazd jedzie pasem z pierwszeństwem, na wprost.

Nowe pytania egzaminacyjne?

Filip Grega: w bazie nie ma jeszcze pytań dotyczących nowych przepisów, pojawią się z końcem stycznia w bazie i będą podczas egzaminu weryfikowały umiejętności kandydatów.

Prawo nie określa jednoznacznie jakie kryteria ma spełnić osoba układająca pytania egzaminacyjne. Ma to po prostu być osoba kompetentna, znająca przepisy ruchu drogowego. Odpowiednie ułożenie, sformułowanie pytania pociąga za sobą ogrom trudności, to nie jest prosta sprawa. Pytania powinny być wielokrotnie weryfikowane przez wiele osób. W pytaniach testowych znaczenie maja znaki interpunkcyjne, odpowiednie merytoryczne dobranie słów i związków frazeologicznych do danego pytania.

W komisji weryfikacyjnej zasiada co najmniej 35 osób recenzujących pytania, tam jest sześciu instruktorów nauki jazdy, 6 egzaminatorów, 3 instruktorów techniki jazdy, językoznawcy, prawnicy, psychologowie. Jest to bogaty zespół ekspertów. Pytania muszą być dostosowane do poziomu intelektualnego każdego obywatela, bo aby mieć prawo jazdy nie trzeba mieć wyższego wykształcenia.

Marek Rupental: z mojego doświadczenia, gdy układałem pytania wynika, że najtrudniejszym zagadnieniem jest odpowiednie ułożenie nieprawidłowych odpowiedzi! Dlaczego? Bo osoba, która układa pytania jest osobą kompetentną. Musi zmobilizować się do sformułowania odpowiedzi, która będzie nieprawidłowa, a mimo to podobna do właściwej odpowiedzi.

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury potwierdził, że nowe pytania egzaminacyjne pojawią się po 3 miesiącach od wprowadzenia nowego przepisu. Jednocześnie, wyraził zadowolenie, że kierowcy pozytywnie zareagowali na „suwak’ i „korytarz”.

„Bez wątpienia zwiększają bezpieczeństwo na polskich drogach. Bez wątpienia tworzenie korytarza życia przyspiesza przyjazd służb ratunkowych do miejsca wypadku i skraca czas udzielanej pomocy. Natomiast jazda na suwak upłynnia ruch i powoduje, że zatory które mogą się przy zwężeniu jednego pasa ruchu i znikania jednego pasa ruchu, po prostu się nie tworzą. Cieszę się, że o tym cały czas trwa dyskusja, bo to zwiększa się świadomość polskich kierowców jeżeli chodzi o stosowanie się do tych przepisów prawa ruchu drogowego. Pan minister Andrzej Adamczyk od samego początku mówił o tym, że będzie dążył do tego, aby pytania dotyczące suwaka i korytarza życia były zawarte w pytaniach egzaminacyjnych i właśnie tak będzie. Planując sprawdzanie wiedzy kandydatów na kierowców w zakresie nowowprowadzonych przepisów ruchu drogowego należy mieć na względzie fakt, że większość osób aktualnie podchodzących do egzaminu państwowego na prawo jazdy, uczęszczała na zajęcia teoretyczne przed wprowadzeniem tych przepisów. A przepisy te zostały wprowadzone 6 grudnia roku bieżącego. Oznacza to, że nawet najlepiej przygotowane osoby nie miały możliwości zapoznania się z zasadami ruchu drogowego określonymi w nowych przepisach. Dlatego też mając to na względzie chcemy zapewnić obecnym oraz przyszłym kandydatom na kierowców czas na to, aby się zapoznali z tymi przepisami. Podjęliśmy decyzję o tym, aby pytania egzaminacyjne w zakresie suwaka i korytarza życia wprowadzić za trzy miesiące. Czyli po trzech miesiącach funkcjonowania tych przepisów prawa pojawią się w pytaniach egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców pytania związane z tworzeniem korytarza życia i jazdy na suwak. Bezapelacyjnie będziemy chcieli, aby kierowcy do tych przepisów się stosowali. I tym samym zwiększali bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Nowe przepisy: rzeczywistość OSK i WORD

Dominik Oberkiewicz (Szkoła Jazdy DAR): W najszej szkole kursanci są przygotowani na nowe przepisy! Często informujemy, wspominamy o tym kursantom, gdy coś się dzieje na drodze. Na bieżąco omawiamy, jak kursant ma się zachować w danej sytuacji. Zauważamy, że jazda na suwak jest bardzo często stosowana na drodze przez kierowców. Z uśmiechem mogę powiedzieć, że coraz więcej kierowców zaczyna nas- pojazdy OSK, ale nie tylko- także innych kierowców, wpuszczać. Wszystko odbywa się tak, jak powinno. Podobnie jest z korytarzem życia- kierowcy się odpowiednio rozjeżdżają. Umieją się zachować, nawet czasami próbują podjeżdżać pod wysokie krawężniki aby tylko stworzyć korytarz życia.

Wioletta Mikucka, egzaminator nadzorujący, WORD Szczecin: Od dnia wejścia w życie wszystkie przepisy obowiązują podczas egzaminu. Jest to odzwierciedlenie tego, oczym mówi Prawo o Ruchu Drogowym. Obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które określa kryteria i zasady egzaminu państwowego. W rozporządzeniu określone są wszystkie zasady obowiązujące w poszczególnych zadaniach egzaminacyjnych. Trudno mi powiedzieć, czy nowe przepisy już zostały wykorzystane podczas egzaminu, bo nie zdarzały się sytuacje, w których były na drodze jakieś kolizje lub zatory drogowe- na szczęście. Natomiast egzaminatorzy z pewnością zwracają na to uwagę, nawet przy  tradycyjnej zmianie pasa.

Jakub, kursant: Uczono mnie jazdy na suwak, jak mam się odpwiednio zachować. Instrukor nieustannie mi o tym przypominał w każdej sytuacji, w której obowiązywać może nowy przepis. Wiem, kto ma pierwszeństwo. Pierwszeństwo ma samochód, który zjeżdża, potem wjeżdżający i potem znowu zjeżdżający. Wiem też jak tworzyć korytarz życia, tak aby karetka miała jak najlepszy przejazd.