Surowe kary od 1 lipca!

kontrola drogowa

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 100 tys. zł grozi kierowcy, który spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu.

Od 1 lipca wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego zaostrzającego kary wobec pijanych kierowców. Zgodnie z nowymi przepisami, sądy będą obligatoryjnie orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli kierowca, który spowodował wypadek, w którym były ofiary śmiertelne lub ciężko ranni, był w stanie nietrzeźwości lub pozostawał pod wpływem narkotyków lub zbiegł z miejsca zdarzenia (zmiana dotyczy art. 42 § 3 ustawy Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r.). Do tej pory sędziowie mieli możliwość, a nie obowiązek orzekania dożywotniego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Nowe przepisy przewidują, że sędziowie będą mogli jednak skorzystać z możliwości odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio „w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami”, np. gdy pijany kierowca chciał zawieźć chore dziecko do szpitala i po drodze spowoduje wypadek.

Jeżeli sąd skaże sprawcę za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub takiego, który zbiegł z miejsca wypadku, to będzie mógł orzec wobec niego obowiązek zapłacenia nawiązki. Jej wysokość będzie mogła wynieść do 100 tys. zł. Sprawca będzie musiał ją wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Orzeczenie takiej nawiązki będzie także możliwe wobec sprawcy przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu albo innego przestępstwa umyślnego, którego skutkiem będzie śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia.

Zaostrzone zostaną także kary dla pijanych kierowców recydywistów. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeżeli nietrzeźwy kierowca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takie same sankcje grożą kierowcom recydywistom będącym pod wpływem narkotyków (zmiany zapisano w §4 dodanym do art. 178a Kodeksu karnego). Obecnie prowadzący pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Zaostrzenie Kodeksu karnego zdaniem ustawodawców wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

mur

 

1 komentarz do “Surowe kary od 1 lipca!”

  1. Pingback: รถเข็นเด็ก

Dodaj komentarz