Fakty OSK 05.05.2021-Strajk w Katowicach bez zmian

W Katowicach bez tąpnięcia, ale coś drgnęło.

Przedstawiciele Związku zawodowego egzaminatorów „Sierpień 80” poinformowali, że zostali zaproszeni na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie zaproponował także pracodawca strajkujących organizatorów.
Związek planuje skorzystać z zaproszenia na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jednak związkowcy Sierpnia nie wezmą udziału w spotkaniu zaproponowanym przez dyrektora WORD.
Według nich, nie ma możliwości wzięcia udziału w spotkaniu z pracodawcą, ze względu na brak rzeczowych postanowień po jego stronie.
26 kwietnia związek zawodowy Sierpień 80 ogłosił zapowiedź strajku. Zdaniem związkowców pracodawca nie podjął żadnych kroków rozwiązania zgłaszanych postulatów.