Statystyki zdawalności SOSK Warszawa

SOSK Warszawa opublikował interesujący raport, zestawiający zdawalność ośrodków egzaminowania w okresie 2009 do 2019.

Okazuje się, że statystycznie najłatwiej za pierwszym razem zdać Ostrołęce – około 56 procent egzaminów zdanych za pierwszym razem! WORD Ostrołęka to również numer jeden pod względem ilości zdanych egzaminów w stosunku do wszystkich przeprowadzonych – 49,3 procent.

Na niechlubnym, ostatnim miejscu znajduje się Łódź i Koszalin. Za pierwszym razem zdawało tam około 25 procent kandydatów, a ogółem liczba zdanych egzaminów wyniosła 24 procent. Ogólnopolska średnia zdawalność to 36,6 procent dla pierwszego podejścia i 32,95 procent w stosunku do wszystkich przeprowadzonych egzaminów.

W raporcie ujęto 49 jednostek terenowych, które przeprowadzały egzaminy kandydatów na kierowców.

Wyraźnie widać rozbieżność zdawalności pomiędzy ośrodkami egzaminacyjnymi. Mamy jedno prawo, jeden standard, jeden system, a jak widać – z niezdefiniowanych jeszcze przyczyn w jednym ośrodku zdaje się łatwiej niż w innym. Diabeł jak widać, tkwi w szczegółach.